Ing. Vladimír Hendrich

Vystudoval  Fakultu  stavební  ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Působil jako odpovědný projektant ve firmě Metroprojekt, dále byl např. statikem ve firmě Ingenieursbureau Gyselinck v Belgii nebo vedoucím odboru nabídek ve firmě Skanska. Od roku od 2015 je ředitelem oddělení metod ve firmě SMP CZ, a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 17:58
Tracy is unable to log error.