Ing. Vladimír Hendrich

Vystudoval  Fakultu  stavební  ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Působil jako odpovědný projektant ve firmě Metroprojekt, dále byl např. statikem ve firmě Ingenieursbureau Gyselinck v Belgii nebo vedoucím odboru nabídek ve firmě Skanska. Od roku od 2015 je ředitelem oddělení metod ve firmě SMP CZ, a.s.


Nejnovější články autora