Ing. Miloš Hejtmánek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby, specializace statika stavebních konstrukcí. Po celou životní kariéru pracoval jako statik ocelových konstrukcí ve firmách Projekta Praha s.p., poté v nástupnické firmě Tebodin Czech Republic, s.r.o., a v současnosti ve firmě Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Hlavní profesní zaměření jsou projekty ocelových a dřevěných konstrukcí pozemních staveb pro lehkou průmyslovou výrobu. Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 6. 2024 17:23
Tracy is unable to log error.