Ing. Jaroslav Hejl ml.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Zaměřuje se na stavební a prostorovou akustiku. Pracuje v akustické laboratoři UCEEB, kde měří neprůzvučnost konstrukcí. Byl na dvou studijních zahraničních stážích: v Ljublani, kde se věnoval prostorové akustice, a v Cáchách, kde spolupracoval na auralizačním softwaru.


Nejnovější články autora