Ing. Jaroslav Hejl ml.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Zaměřuje se na stavební a prostorovou akustiku. Pracuje v akustické laboratoři UCEEB, kde měří neprůzvučnost konstrukcí. Byl na dvou studijních zahraničních stážích: v Ljublani, kde se věnoval prostorové akustice, a v Cáchách, kde spolupracoval na auralizačním softwaru.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 5. 2024 13:59
Tracy is unable to log error.