Ing. Hana Hasníková, Ph.D.

Absolventka oboru konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Výzkumem dřevěných konstrukcí se spolu s kolegy zabývá na ÚTAM AV ČR, v.v.i., od roku 2011.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 21:36
Tracy is unable to log error.