Ing. Stanislav Hanák

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí. Od roku 1999 pracuje ve firmě Sweco Hydroprojekt a.s. (dříve Hydroprojekt a.s.). Po svém nástupu se věnoval jako projektant koncepční fázi GO HMP, později jako hlavní inženýr projektu navazujícím projektům koncepční a detailní fáze. Od roku 2015 je ředitelem divize 151 Městská infrastruktura – čištění odpadních vod & kanalizace.


Nejnovější články autora