prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

Pôsobí ako profesor na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave, vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov. Autorizovaný inžinier v Slovenskej komore stavebných inžinierov v odbore statika. Venuje sa teórií navrhovania a projektovaniu betónových konštrukcií a mostov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 20:53
Tracy is unable to log error.