prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

Pôsobí ako profesor na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave, vedúci Katedry betónových konštrukcií a mostov. Autorizovaný inžinier v Slovenskej komore stavebných inžinierov v odbore statika. Venuje sa teórií navrhovania a projektovaniu betónových konštrukcií a mostov.


Nejnovější články autora