prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a Školu architektury AVU v Praze. V roce 1998 spoluzaložil kancelář HŠH architekti (nyní HXH) a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. K nejznámějším realizovaným stavbám patří mj. KCEV Vrchlabí, Jiřské náměstí na Pražském hradě (HŠH), Arcidiecézní muzeum Olomouc (HŠH), úpravy zámeckého návrší v Litomyšli (HŠH), expozice národního pavilonu na světové výstavě La Biennale di Venezia 2016 – Care for Architecture, Centrum současného umění DOX+. V roce 2018 získal titul Architekt roku.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:26
Tracy is unable to log error.