Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce. Od roku 2004 projektant a vedoucí projektů ocelových konstrukcí ve firmě EXCON, a.s. Člen ECCS TC9, předseda technické normalizační komise č. 35 – Ocelové konstrukce při ČAS a technické komise ČAOK.


Nejnovější články autora