Ing. Petra Fučíková, Ph.D.

Absolventka Fakulty stavební VUT v Brně, obor pozemní stavitelství. Postgraduální studium na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Posledních 15 let působila ve firmě GEMA ART GROUP a.s. jako výrobní náměstkyně. V současnosti působí ve společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – divize pozemní stavby jako vedoucí střediska památek.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:22
Tracy is unable to log error.