Ing. Petra Fučíková, Ph.D.

Absolventka Fakulty stavební VUT v Brně, obor pozemní stavitelství. Postgraduální studium na Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Posledních 15 let působila ve firmě GEMA ART GROUP a.s. jako výrobní náměstkyně. V současnosti působí ve společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – divize pozemní stavby jako vedoucí střediska památek.


Nejnovější články autora