Ing. Karel Fric

Absolvoval VŠB v Ostravě, začínal jako elektrotechnik v Severo­českých dolech a.s., poté vedl výrobní střediska Prunéřov a Tuši­mice ve společnosti Energetické opravny, a.s., tamtéž od roku 2012 působil jako ředitel Úseku realizace. Od roku 2017 byl vedoucím obchodního oddělení ve firmě Intermont, Opatrný, s.r.o. Od října 2019 má na starosti obchod a marketing karlovarského zastoupení divize 9 společnosti Metrostav a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:34
Tracy is unable to log error.