Ing. Karel Fric

Absolvoval VŠB v Ostravě, začínal jako elektrotechnik v Severo­českých dolech a.s., poté vedl výrobní střediska Prunéřov a Tuši­mice ve společnosti Energetické opravny, a.s., tamtéž od roku 2012 působil jako ředitel Úseku realizace. Od roku 2017 byl vedoucím obchodního oddělení ve firmě Intermont, Opatrný, s.r.o. Od října 2019 má na starosti obchod a marketing karlovarského zastoupení divize 9 společnosti Metrostav a.s.