Ing. František Kulhavý, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Vědeckou hodnost získal na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval v Agroprojektu Pardubice ve funkci hlavní projektant a specialista pro regulované odvodňovací stavby a víceúčelové závlahové stavby. Spolupracoval s výzkumnými  ústavy v Praze,  Bratislavě  a  Michalovcích na výzkumných úkolech řešících efektivní využití vodních zdrojů v krajině. Je svobodným autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.