Ing. František Kulhavý, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Vědeckou hodnost získal na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval v Agroprojektu Pardubice ve funkci hlavní projektant a specialista pro regulované odvodňovací stavby a víceúčelové závlahové stavby. Spolupracoval s výzkumnými  ústavy v Praze,  Bratislavě  a  Michalovcích na výzkumných úkolech řešících efektivní využití vodních zdrojů v krajině. Je svobodným autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:29
Tracy is unable to log error.