Ing. Lubomír Fojtů

Vystudoval Oděský institut inženýrů námořní flotily, obor řízení námořní dopravy. Po základní roční vojenské službě pracoval v Československé plavbě labské, nejdříve jako vedoucí tarifního oddělení a poté jako ředitel divize rejdařství. V roce 2004 se stal členem předsednictva Evropského svazu rejdařů (EBU), kde byl v roce 2012 zvolen prezidentem svazu. Tuto funkci vykonával do roku 2013, kdy se stal ředitelem Ředitelství vodních cest České republiky. V této funkci působí dodnes.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:28
Tracy is unable to log error.