Ing. Lubomír Fojtů

Vystudoval Oděský institut inženýrů námořní flotily, obor řízení námořní dopravy. Po základní roční vojenské službě pracoval v Československé plavbě labské, nejdříve jako vedoucí tarifního oddělení a poté jako ředitel divize rejdařství. V roce 2004 se stal členem předsednictva Evropského svazu rejdařů (EBU), kde byl v roce 2012 zvolen prezidentem svazu. Tuto funkci vykonával do roku 2013, kdy se stal ředitelem Ředitelství vodních cest České republiky. V této funkci působí dodnes.


Nejnovější články autora