Ing. Tomáš Filip

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor příprava, realizace a provoz staveb. Od roku 2013 působí jako CAFM specialista ve firmě Československá obchodní banka, a.s., a od roku 2018 je odpovědný i za oblast BIM.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 18:52
Tracy is unable to log error.