Ing. arch. Ondřej Duchan

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové, architekturu a urbanismus na ČVUT v Praze a je autorizovaným ­architektem. Od roku 2002 se pohybuje v praxi a stál např. za vznikem Centra aplikovaného výzkumu Dobříš. V roce 2016 byl zakládajícím členem ateliéru Loca Plan, který se zabývá projekty různého měřítka od rodinných domů po územní plány.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 22:33
Tracy is unable to log error.