PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.

Absolvent Ústavu  hospodářských a sociálních dějin na FF UK v Praze, kde v roce 2018 zakončil vysokoškolská studia titulem Ph.D. Jeho specializací jsou dějiny regulace hlavního města a dějiny jeho technického zázemí. Je autorem řady článků na téma pražského městského vývoje a dějin pražské kanalizace a vodárenství. V roce 2018 vydal knihu Nerealizovaná Praha. Pracuje v archivu firmy Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 08:11
Tracy is unable to log error.