Ing. Gabriel Drdanko

Absolvent odboru IKDS Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 2009 pracoval vo firme DOPRAVOPROJEKT, a.s., ako projektant mostných konštrukcií. Pracoval na viacerých významných projektoch ako projekt Mosta Monoštor (projektant a zástupca hlavného inžiniera), lávka pre peších a osobné automobily – Turčianske Kľačany.


Nejnovější články autora