Ing. Gabriel Drdanko

Absolvent odboru IKDS Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Od roku 2009 pracoval vo firme DOPRAVOPROJEKT, a.s., ako projektant mostných konštrukcií. Pracoval na viacerých významných projektoch ako projekt Mosta Monoštor (projektant a zástupca hlavného inžiniera), lávka pre peších a osobné automobily – Turčianske Kľačany.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:09
Tracy is unable to log error.