doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby (1994), poté doktorské studium tamtéž (1998). Působil jako projektant mostů ve firmě SUDOP Praha, a.s., později v rakouské společnosti VCE na Tchaj-wanu. Pracoval i jako specialista na ocelové haly ve firmě LINDAB s.r.o. Od roku 2003 působí na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, od roku 2013 jako docent.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 09:36
Tracy is unable to log error.