Ing. Markéta Dohnálková

Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu ­Ostrava a již 15 let se věnuje výzkumu a vývoji hlubinného úložiště vyhořelého paliva a ostatních radioaktivních odpadů v ČR. V současnosti působí jako vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností ve Správě úložišť radioaktivních odpadů.


Nejnovější články autora