Ing. Markéta Dohnálková

Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu ­Ostrava a již 15 let se věnuje výzkumu a vývoji hlubinného úložiště vyhořelého paliva a ostatních radioaktivních odpadů v ČR. V současnosti působí jako vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností ve Správě úložišť radioaktivních odpadů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 21:42
Tracy is unable to log error.