doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, na které v současnosti působí jako pedagog. Autor a spoluautor řady vědeckovýzkumných a odborných publikací a norem ISO, EN a ČSN. Člen komisí mezinárodních organizací působících v oboru dřevěných konstrukcí – CEN, CIB, COST, ISO, IUFRO, RILEM.


Nejnovější články autora