doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor KD, specializace geotechnika. Pracoval ve firmách zabývajících se speciálním zakládáním staveb jako projektant a technický ředitel. Přednášel externě 15 let na VUT v Brně, nyní přednáší již 7 let na ČVUT v Praze, Fakultě stavební a Fakultě dopravní. Od r. 1986 působí jako soudní znalec při Krajském soudu v Praze a jako místopředseda zkušební komise v oboru geotechnika při ČKAIT. Kromě bohaté projektové praxe je autorem odborných publikací a českých norem v geotechnickém oboru.


Nejnovější články autora