Ing. Alžběta Dederová Kohoutková

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze. Pracuje v UCEEB, kde se zabývá vnitřním prostředím budov. Je doktorandkou na katedře technických zařízení budov. Strávila rok na stáži na Technické univerzitě v Cáchách (RWTH Aachen), kde se věnovala CFD simulacím vnitřního prostředí budov.


Nejnovější články autora