Ing. Alžběta Dederová Kohoutková

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze. Pracuje v UCEEB, kde se zabývá vnitřním prostředím budov. Je doktorandkou na katedře technických zařízení budov. Strávila rok na stáži na Technické univerzitě v Cáchách (RWTH Aachen), kde se věnovala CFD simulacím vnitřního prostředí budov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 5. 2024 15:32
Tracy is unable to log error.