Ing. Maroš Dávid

Absolvoval Fakultu hornictví, ekologie, řízení a geotechnologií na Technické univerzitě v Košicích – obor podzemní stavitelství ageotechnika. Od roku 2001 je zaměstnán ve firmě METROPROJEKT Praha a.s. Je autorizovaným inženýrem pro konstrukce inženýrských staveb v SKSI.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 18:15
Tracy is unable to log error.