Ing. Petr Daniel

Je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, oboru pozemní stavby se zaměřením na betonové konstrukce. Celoživotně pracuje jako statik, po studiu působil v projektové kanceláři podniku Potraviny Brno, poté ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů stř. Brno, následně v Brnoprojektu a od roku 1990 jako OSVČ. V roce 1994 založil se společníkem Ing. Pavlem Bínou kancelář STABIL s.r.o., kde pracuje dosud. Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.


Nejnovější články autora