Ing. Tomáš Daneš

Vystudoval ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Již při studiu působil ve firmě Metrostav a.s. jako asistent výstavby. Od roku 2002 pracuje na pozici zástupce vedoucího útvaru pro výstavbu trasy metra IV.C2. Řídil etapu výstavby sídla firmy ČEZ v BB Centru. V roce 2008 pracoval pro firmu Lidl jako projektový manažer výstavby nových obchodů. Od roku 2009 se podílel na přípravě nabídky metra V.A Dejvická – Motol, jejíž část pak v pozici vedoucího projektu řídil. Od roku 2016 zastává pozici ředitele výstavby projektů na Slovensku. Člen ČKAIT a SKSI.


Nejnovější články autora