doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury. Zástupce vedoucího. Projektová firma ATELIÉR DAĎA Architekti, vedoucí architekt. Autorizovaný architekt ČKA pro všeobecnou působnost. Obecní architekt obce Kořenov v Jizerských horách.


Nejnovější články autora