doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury. Zástupce vedoucího. Projektová firma ATELIÉR DAĎA Architekti, vedoucí architekt. Autorizovaný architekt ČKA pro všeobecnou působnost. Obecní architekt obce Kořenov v Jizerských horách.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 13:22
Tracy is unable to log error.