Ing. arch. Martin Čtverák

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, projektant a architekt zaměřující se na obnovu architektonického dědictví, podílí se na výuce v Ústavu památkové péče na FA ČVUT v ateliéru profesora Václava Girsy.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 06:44
Tracy is unable to log error.