Ing. Martin Chrappa

Po absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity, odbor nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nastúpil do spoločnosti Doprastav a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:23
Tracy is unable to log error.