Ing. Martin Chrappa

Po absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej Univerzity, odbor nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, nastúpil do spoločnosti Doprastav a.s.


Nejnovější články autora