Ing. Jiří Chalabala

Již čtyřicet let pracuje v oboru statiky průmyslových staveb. ­Absolvent FAST VUT v Brně. Je jednatelem a majitelem firmy PEEM, spol. s r.o. S kolegy se věnuje mj. programu zesilování průmyslových hal s jeřábovou dráhou pomocí dodatečného předpětí a zesilování masivních základů dynamicky namáhaných konstrukcí a pracuje na dokončení Aplikace II řešící sanace příhradového ŽB předepnutého vazníku.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 11:37
Tracy is unable to log error.