Ing. Jiří Chalabala

Již čtyřicet let pracuje v oboru statiky průmyslových staveb. ­Absolvent FAST VUT v Brně. Je jednatelem a majitelem firmy PEEM, spol. s r.o. S kolegy se věnuje mj. programu zesilování průmyslových hal s jeřábovou dráhou pomocí dodatečného předpětí a zesilování masivních základů dynamicky namáhaných konstrukcí a pracuje na dokončení Aplikace II řešící sanace příhradového ŽB předepnutého vazníku.


Nejnovější články autora