Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D.

Absolvovala doktorské studium na katedře geotechniky FSv ČVUT v Praze. V současnosti působí jako geotechnik stavby sdružení Rekonstrukce Negrelliho viaduktu ve firmě HOCHTIEF CZ a.s. Je odbornou asistentkou na katedře geotechniky FSv ČVUT v Praze. Autorizovaná inženýrka v oboru geotechnika, způsobilá k výkonu funkce závodního.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:45
Tracy is unable to log error.