doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Je spoluautorem jednotného výměnného formátu Digitální technické mapy ČR (DTM ČR). MV ČR byl jmenován expertem pro Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (Geo­InfoStrategie) a MMR ČR byl jmenován expertem pro pracovní skupinu Legislativa digitalizace stavebního řízení. Je školitelem doktorského studijního programu Geomatika, členem oborové rady Geomatika a garantem bakalářského a magisterského studijního programu Územní plánování na ZČU v Plzni.


Nejnovější články autora