Ing. arch. Karolína Burešová

Absolventka FA VUT v Brně. Během studia vykonala stáž v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano a v Belgii na KU Leuven. Po absol­vování nastoupila do ateliéru architekta Michala Palaščaka. Nyní je studentkou doktorského studia FA VUT v Brně. Zabývá se vlivem klimatu na formování architektury.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 5. 2024 14:41
Tracy is unable to log error.