Ing. arch. Karolína Burešová

Absolventka FA VUT v Brně. Během studia vykonala stáž v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano a v Belgii na KU Leuven. Po absol­vování nastoupila do ateliéru architekta Michala Palaščaka. Nyní je studentkou doktorského studia FA VUT v Brně. Zabývá se vlivem klimatu na formování architektury.


Nejnovější články autora