Ing. Petr Brož

Vystudoval obor vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Poté nastoupil do firmy Metrostav a.s., kde se věnuje zejména vodohospodářským zakázkám divize 6. Mezi téměř třicet jeho dosavadních rea­lizací patří např. Kanalizace Kolín, Čistá Horní Úpa – čištění a odkanalizování odpadních vod, PPO Poděbrady, VD Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr, Rekonstrukce úpravny vody, Vrchlabí. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 14:21
Tracy is unable to log error.