Ing. Petr Brož

Vystudoval obor vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Poté nastoupil do firmy Metrostav a.s., kde se věnuje zejména vodohospodářským zakázkám divize 6. Mezi téměř třicet jeho dosavadních rea­lizací patří např. Kanalizace Kolín, Čistá Horní Úpa – čištění a odkanalizování odpadních vod, PPO Poděbrady, VD Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr, Rekonstrukce úpravny vody, Vrchlabí. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb.


Nejnovější články autora