Ing. Pavel Brabec

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od roku 1991 vedoucí střediska protlačování a mikrotunelování a od roku 1996 jednatel firmy HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., která se specializuje na bezvýkopové technologie. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, báňský projektant a závodní.