Ing. Pavel Brabec

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Od roku 1991 vedoucí střediska protlačování a mikrotunelování a od roku 1996 jednatel firmy HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o., která se specializuje na bezvýkopové technologie. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, báňský projektant a závodní.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 04:46
Tracy is unable to log error.