doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb, Slovenská komora stavebných inžinierov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:29
Tracy is unable to log error.