doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.

Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb, Slovenská komora stavebných inžinierov.


Nejnovější články autora