Ing. arch. Helena Boráková

Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, urbanismus a územní plánování. V letech 1985–1990 pracovala v projektovém družstvu DRUPOS Dačice. V letech 1990–1996 vlastní podnikatelská činnost (architekt-projektant), poté projektantka v architektonické kanceláři Borák – Boráková, spolupráce se společností DOBRÝ DŮM, s.r.o. Grand Prix Obce architektů, soutěž Stavba roku a další ocenění v letech 2009–2022.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 19:25
Tracy is unable to log error.