Ing. arch. Dalibor Borák

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, obor pozemní stavby, teorie architektury. Autorizovaný architekt ČKA, Stavoprojekt Brno (1984–1987), DRUPOS Brno, projektové družstvo (1987–1990), vlastní projektová činnost (1990–1996), Atelier Brno, architekti Hrůša – Pelčák (1996–2001), Dobrý Dům, s.r.o. (2001–2017), Architektonická kancelář Borák – Boráková (2017–dosud). Řada funkcí v profesní samosprávě, rozsáhlá publikační činnost, řada ocenění 1993–2022.


Nejnovější články autora