Ing. arch. Dalibor Borák

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, obor pozemní stavby, teorie architektury. Autorizovaný architekt ČKA, Stavoprojekt Brno (1984–1987), DRUPOS Brno, projektové družstvo (1987–1990), vlastní projektová činnost (1990–1996), Atelier Brno, architekti Hrůša – Pelčák (1996–2001), Dobrý Dům, s.r.o. (2001–2017), Architektonická kancelář Borák – Boráková (2017–dosud). Řada funkcí v profesní samosprávě, rozsáhlá publikační činnost, řada ocenění 1993–2022.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 10:07
Tracy is unable to log error.