doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.

Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně (1962). Habilitační práci obhájil roku 1997 a byl jmenován docentem v oboru teorie a konstrukce inženýrských staveb. Dlouhodobě působil na FAST VUT v Brně, Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Zabývá se zejména vývojem konstrukčních systémů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, jejich navrhováním, realizací, rekonstrukcí a analýzou jejich skutečného působení.


Nejnovější články autora