Ing. Jiří Bohatec

Absolvent střední průmyslové školy v Letovicích a poté VUT v Brně. Pátým rokem pracuje u firmy PEEM spol. s r.o. jako samostatný statik. Specializuje se především na diagnostiku a výpočty stávajících konstrukcí s vhodným návrhem zesílení. Jako držitel průkazu na obsluhu zařízení pro napínání předpínací výztuže provádí zesilování formou předpětí přímo na stavbě. Ve firmě PEEM spol. s r.o. se mimo jiné podílel na výzkumu a aplikaci dodatečně předpínaných konzol.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:23
Tracy is unable to log error.