Ing. Daniel Boďa

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 2014 zastával pozici přípraváře, stavbyvedoucího a vedoucího projektu v Metrostavu a.s. Od roku 2023 pracuje na pozici vedoucího projektu společnosti Metrostav DIZ. Jako vedoucí projektu byl mj. zodpovědný za projekt Rekonstrukce Staroměstského jezu (2020–2023) v Praze. Člen ČKAIT s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.


Nejnovější články autora