Ing. Jan Blažek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. V praxi se nejprve věnoval přípravě velkých mostních a dálničních staveb v ČR, SR a Polsku. Od roku 2014 vede firmu V-CON, s.r.o., která se specializuje na realizační dokumentace dopravních staveb, mostů a technologie jejich výstavby. Kancelář se také věnuje výrobním a montážním dokumentacím pro ocelové konstrukce a technické asistenci zhotovitelům.


Nejnovější články autora