Ing. Tomáš Bílek

V roce 2008 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektový manažer ve firmě STRABAG Rail a.s. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 09:14
Tracy is unable to log error.