Ing. Tomáš Bílek

V roce 2008 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektový manažer ve firmě STRABAG Rail a.s. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora