Ing. Martin Benda

Vystudoval obor příprava, realizace a provoz staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V Metrostavu působí od roku 2012. Postupně prošel pozicemi mistr a stavbyvedoucí. Na projektu Modernizace plavebních komor VD Gabčíkovo zastával pozici vedoucího výrobní přípravy. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora