Ing. Pavel Bejček

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. V letech 1991 až 1993 byl stavbyvedoucím ve firmě TEREX s.r.o. Během let 1993 až 2000 pracoval jako projektant ve firmě TROBICO s.r.o. Od roku 2000 je jednatelem a projektantem ve společnosti B.B.D., s.r.o. Člen ČKAIT od roku 1999.


Nejnovější články autora