Adam Bartoš

Vystudoval VOŠ a SPŠ ve Volyni, obor pozemní stavitelství. Po studiu nastoupil v roce 2007 do firmy MK STUDIO DESIGN, spol. s r.o., jako projektant interiérů. V letech 2008–2021 pracoval ve společnosti CENTRAL GROUP a.s. na pozicích technický asistent, stavební dozor a zástupce investora. Od roku 2021 pracuje ve firmě V Invest Development s.r.o. jako specialista realizace bytových staveb na projektech Jinonice Court – Vily či novostavba bytového domu „U Milosrdných“.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:56
Tracy is unable to log error.