Ing. Martin Barták, Ph.D.

Působí na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kromě výuky teoretických základů aerodynamiky větrání a přenosu tepla v technice prostředí se zabývá počítačovým modelováním a simulacemi budov z hlediska jejich energetiky, větrání a kvality vnitřního prostředí. Je předsedou IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association – Česká  republika).


Nejnovější články autora