Ing. Martin Barták, Ph.D.

Působí na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kromě výuky teoretických základů aerodynamiky větrání a přenosu tepla v technice prostředí se zabývá počítačovým modelováním a simulacemi budov z hlediska jejich energetiky, větrání a kvality vnitřního prostředí. Je předsedou IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association – Česká  republika).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 19:08
Tracy is unable to log error.