Ing. Petra Bařinová

Absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 1998 působí v projektové firmě KO-KA s.r.o. Je autorizovanou inženýrkou v oborech městské inženýrství a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.


Nejnovější články autora