Ing. František Bahleda, PhD.

Absolvent Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Pracuje v súčasnosti ako výskumník v Akreditovanom laboratóriu Stavebnej fakulty ŽU v Žiline, na katedre stavebných konštrukcií a mostov. Špecializuje sa na diagnostiku a monitoring stavebných konštrukcií a mostov.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 19:43
Tracy is unable to log error.