Ing. František Bahleda, PhD.

Absolvent Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Pracuje v súčasnosti ako výskumník v Akreditovanom laboratóriu Stavebnej fakulty ŽU v Žiline, na katedre stavebných konštrukcií a mostov. Špecializuje sa na diagnostiku a monitoring stavebných konštrukcií a mostov.


Nejnovější články autora