Ing. arch. Jan Antoš

V roce 2015 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2015 je zaměstnancem společnosti AVETON s.r.o., kde se na pozici architekt, konstruktér podílí na tvorbě těch nejnáročnějších projektů. Vedle toho je tvůrcem akustických modelů a simulací.


Nejnovější články autora