Ing. Aleš Gothard

V roce 2007 ukončil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor management a ekonomika. Od téhož roku je zaměstnancem firmy Metrostav a.s., kde v současnosti zastává funkci oblastního ředitele pro Skandinávii. V roce 2018 obdržel ocenění Mladý manažerský talent čtvrtstoletí udělované ČMA.


Nejnovější články autora