Ing. Aleš Gothard

V roce 2007 ukončil studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor management a ekonomika. Od téhož roku je zaměstnancem firmy Metrostav a.s., kde v současnosti zastává funkci oblastního ředitele pro Skandinávii. V roce 2018 obdržel ocenění Mladý manažerský talent čtvrtstoletí udělované ČMA.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 5. 2024 15:14
Tracy is unable to log error.