Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 12/2022

V čísle 12/2022 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Obnova Clam-Gallasova paláce
Významný vrcholně barokní palác z 18. století, který navrhl císařský architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu, sloužil v posledních desetiletích Archivu hlavního města Prahy. Obnova této významné stavby zajistila současný standard jejího vybavení a technologií, vyžadovaný pro provoz podobných objektů. Významnou součástí revitalizace bylo restaurování a repase dveří, oken, podlah, tapet nebo lustrů.

Obalovna asfaltových směsí
Situace v oblasti výroby asfaltových směsí v ČR se čím dál častěji ubírá cestou využívání maximálního množství recyklovaných materiálů. Za předpokladu dostatečně kvalitního recyklovaného materiálu lze díky unikátní konstrukci paralelního – sušicího bubnu vyrábět asfaltové směsi s využitím až 90 % R-materiálu. Obalovna Ammann ABP 240 HRT je první svého druhu v ČR, která tuto unikátní technologii využívá.

Městská dvorana v Lokti
Městská dvorana v Lokti dokládá stavební i slo­hovou etapu ve vývoji městské zástavby z přelomu 19. a 20. století. Záměrem obnovy bylo opětovné vytvoření adekvátních prostor pro kulturní a společenské aktivity a obnovení tradice kulturního domu. Při stavebních úpravách bylo nutné mj. zachránit historicky cennou polychromní výmalbu stropu společenského sálu, zaměřit se na havarijní stav krovů a realizovat navržená opatření proti zemní vlhkosti. Městská dvorana opět slouží občanům, a to nejen jako kulturní i společenské místo.

Kostel Božího milosrdenství v Košicích
Tento nový kostel slouží už deset let jako duchovní centrum a nepřehlédnutelný orientační bod na košickém sídlišti KVP. Kovový plášť monumentální kompaktní hmoty stavby je v silném kontrastu s tektonickým dřevěným interiérem. U prosklených konstrukcí byl použit hliníkový systém Aliplast s izolačním dvojsklem. Velká výška lodi s větracím oknem ve špici kostela zpomaluje v letním období jeho přehřívání. Na svou realizaci u této stavby teprve čeká pěší lávka a profánní věž.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. února 2022.